Quảng cáo Facebook Ads

Quảng cáo Facebook Ads

Quảng cáo Facebook Ads

Quảng cáo Facebook Ads

Truyền thông 247

Truyền thông 247
Truyền thông 247

Ngày viết bài : 21/08/2017

Chúng tôi cung cấp các giải pháp quảng cáo cho mọi trình độ chuyên môn.

Bạn không phải là chuyên gia mới có thể quảng cáo trên Facebook. Hãy tạo và chạy các chiến dịch bằng công cụ tự phục vụ đơn giản, rồi theo dõi hiệu quả với các báo cáo dễ đọc. Hơn 2 tỷ người sử dụng Facebook mỗi tháng. Vì vậy, bạn sẽ tìm thấy mọi loại đối tượng mình muốn tiếp cận ở đây.
1,6 tỷngười trên toàn thế giới đã kết nối với doanh nghiệp nhỏ trên Facebook.
 

Tạo một quảng cáo và hiển thị ở mọi nơi.

Chỉ với vài lần nhấp là bạn đã có thể chạy quảng cáo trên Facebook, Instagram, Audience Network và Messenger. Khi tạo chiến dịch, bạn có thể tiếp cận mọi người trên tất cả các trang web và ứng dụng họ yêu thích.